Chern chrouk sngo paset .
( Braised pork hock and straw mushroom. )


Enjoy.

HOME

Copyright by Mylinh Nakry.